Hemisphere Coaching is de advies- en consultatiepraktijk van Ken Christiaens (°1977, BE). Uitgerust met een diep gevoel voor intuïtie en begrip is hij in staat om op een accurate en snelle manier energie-remmende factoren binnen een persoonlijke, professionele of familiale omgeving te herkennen en samen met u een pad naar meer evenwicht, voldoening en kracht te bewandelen.

Vanuit een minder-evident opvoedingsklimaat, ontwikkelde hij als kind al een behoorlijk onafhankelijke geest, die zich in de latere schooljaren verder bestendigde in een sterke aanleg voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Hij behaalde een master-diploma in de kunsten, aangevuld met studies in audiovisueel design, engineering en bedrijfsontwikkeling, waarna hij vaardigheid verwierf in het coördineren en conceptualiseren van vrij complexe artistiek-technische projecten, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Na een levensveranderende ervaring op 29-jarige leeftijd, verschoof zijn focus meer naar het vakgebied waar hij zich het meest thuis voelt: het helpen van anderen om de beste versie van zichzelf te ontwikkelen. Om zijn praktijk verder te professionaliseren, waagde hij zich aan de studie van therapeutische hypnose en begon hij mensen steeds vaker persoonlijk te begeleiden. Hij leerde de immense complexiteit van de menselijke natuur kennen en werd er sterk door geïnspireerd. In een later stadium begon hij de correlaties te zien tussen de (on)bewuste geest en het ‘emotioneel-affectieve’ lichaam, van waaruit al ons gedrag, onze gevoelens en handelingen ontspruiten.

Als gevolg van zijn groeiende ervaring en onderzoek werd hij zich fysiek en emotioneel erg bewust van de directe impact en fundamentele invloed die een bepaalde situatie in een omgeving heeft op iemands gedrag, zowel individueel als in groep. Het was slechts een kleine stap voor hem om deze visie te extrapoleren naar het sociologische landschap en het huidige economisch klimaat. In het hoogtepunt van de recente financiële (en humanitaire) crisis voelde hij een toenemende drang mensen bewust te maken en hulp te bieden bij de overgang naar een steeds meer technologisch gedreven, snelle en continue veranderende maatschappelijke context.

Om hieraan tegemoet te komen, richtte hij in 2015 een vrij invloedrijk en innovatief platform voor training en educatie op, genaamd ICON-Brussels, waar artistieke en empathische ontwikkeling geïntegreerd werden in kortdurende, intense en praktijkgerichte leertrajecten rond de allernieuwste hedendaagse technologieën, zoals Virtual/Augmented Reality, Internet of Things, 3D Design & Printing, Media Arts, enz. Dit stelde hem in staat een breed publiek aan te trekken, variërend van jonge enthousiastelingen en studenten tot gerenommeerde kunstenaars en wetenschappers toe, om dan in een latere fase de kans te krijgen samen te werken met goedgeplaatste kunstcuratoren, bedrijfsleiders en in een nog later stadium met internationale NGO’s en EU-instellingen.

Zijn functie als general manager maakte hem goed geïnformeerd in de domeinen van hedendaags ondernemerschap en business development (in al zijn diversiteit), hij gaf leiding aan grotere groepen mensen, bleef voorop lopen op het gebied van technologische innovatie en werd een beetje een thought leader op vlak van creativiteit, innovatie en sociale transformatie.

Het besef van een te brede oriëntering en extreme werkdruk, deed Ken besluiten ICON’s activiteiten in 2018 gevoelig te reduceren tot hetgeen hem nog steeds het nauwst aan het hart ligt: mensen ondersteunen in de zoektocht naar de beste versie van zichzelf. Zijn brede, multidimensionele en technologische kennis, zijn sensitieve en empathische benadering en zijn werkelijk baanbrekende, creatieve geest kan mensen helpen hun verloren gewaande of geschonden professionele, sociale of familiale status en de bijhorende persoonlijke verantwoordelijkheden terug te verwerven, bestendigen of versterken.

Een warm welkom bij Hemisphere Coaching.

“Seeing and feeling the gratitude in the eye of a companion and the sense of authentic communication on an emotional level, is what fulfills my heart the most.”
– Ken Christiaens –