Focus Weekend

Het doel van deze uitgebreide coaching team-up is om volledig los te komen van de reguliere werk– of gezinsomgeving, om in een verzorgende en kwalitatieve omgeving te regenereren en hypergefocust te werken aan een vernieuwde (zakelijke of persoonlijke) strategie van de grond af aan opgebouwd met gerichte doelstellingen en uitgebreide implementatiestrategieën.

Dit tweedaagse ‘personal seminar‘ is bedoeld voor mensen:

  • die worstelen in eerder kritieke omstandigheden, bijvoorbeeld: management op het randje van burn-out, persoonlijke of zakelijke crisissituaties, existentiële of bedreigende levenskwesties, …
    of
  • mensen die een uitgebreide, creatieve en sterk gefundeerde innovatiestrategie willen conceptualiseren en implementeren, samen opgebouwd vanuit de beschikbare elementen en gekristalliseerd in een doortastend uitvoeringsplan.

De oriëntatie van het focus-weekend kan tweeledig zijn: persoonlijk/restoratief of strategisch/doelgericht. Een geschikte locatie voor het verblijf wordt gepresenteerd in lijn met en ter ondersteuning van één van de twee beschreven perspectieven. De arrangementen worden voorgesteld als all-inclusive, met uitzondering van ‘out of schedule’ consumpties en transporten.

Om met een ‘personal seminar’ in staat te zijn uw persoonlijke doelstellingen te bereiken, is het noodzakelijk om op voorhand een nauwkeurig beeld te krijgen van de situatie en omstandigheden mbt de oorspronkelijke vraag. Voorafgaand persoonlijk contact is noodzakelijk om verdere stappen te kunnen ondernemen.

Voor meer informatie of een concrete aanvraag, kan u een bericht sturen naar:
info @ hemisphere-coaching.be