Privé consultatie

Dit is een verdiepend coachingsgesprek in een afgeschermd kader om vooral emotionele veiligheid en ondersteuning te bieden in het ontleden van complexe interne en externe blokkerende factoren, die het energetisch evenwicht verstoren. Verlichting en een versterkt zelfbewustzijn kan ontstaan door het aanreiken van vernieuwde invalshoeken of een onverwachte of alternatieve manier van kijken voor te stellen. Alle persoonlijke aspecten met betrekking tot de emotionaliteit kunnen aan bod komen: twijfel, schuld, angst, emotionele last/stress, pijn, depressieve gevoelens, innerlijke conflicten, onder- of overprofilering, ontspannings/slaapmoeilijkheden, …

In gezamenlijk overleg bouwen we stapsgewijs voort op de voorgestelde thema’s. Een sessie vindt meestal eens in de 1-3 weken plaats en hebben een duur van 1h – 1u20, afhankelijk van de tijd nodig om het overleg af te ronden. Geleidelijk zal u aan eigenwaarde kunnen winnen, de emotionele weerstand versterken en vernieuwde hoop en perspectieven vinden, processen die vaak van bij het begin al op gang komen. Op de langere termijn zal je in staat zijn je weer te verbinden met je innerlijke ‘vlam’ en je oorspronkelijke zingeving. Je kan terug leren om zorg te dragen voor wat jou dierbaar is en om opnieuw echte voldoening in het leven te ervaren door het te delen met anderen.

In bepaalde gevallen ben ik misschien niet de aangewezen persoon om u te helpen. In dit geval zal ik u doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar, die beter geplaatst of geschikt is voor de ondersteuning die u nodig heeft.

Voor meer informatie of een aanvraag voor consultatie, kan u terecht op:
info @ hemisphere-coaching.be